Učiť sa od najlepších a inšpirovať sa nimi je jedným zo zaručených návodov na úspech v rôznych sférach života a podnikanie rozhodne nie je výnimkou. Preto sme sa rozhodli vám priniesť ďalší inšpiratívny  príbeh úspešného podnikateľa, od ktorého sa môžete naučiť naozaj veľa a pomôcť tak svojmu biznisu rásť.

Osobnosťou biznis sveta, ktorú si predstavíme dnes, je Robert Zagoždžon, poľský podnikateľ a investor, ktorého obchodný aj súkromný život je úzko spojený so Slovenskom. Vlastní investičné fondy v Európe aj Amerike a za svoju kariéru viedol marketingové, telekomunikačné a energetické spoločnosti.

Biznis za viac ako 100 miliónov

S podnikaním začal Robert Zagoždžon v roku 1995, kedy vznikla spoločnosť Save Max. Tá sa venovala PR, reklame a direct marketingu. Pôsobila hneď na niekoľkých európskych trhoch, vrátane Slovenska, Čiech, Maďarska, Nemecka a, pochopiteľne, Poľska.

robert-zagozdzon
(Foto: pb.pl)

Od roku 2007 sa začal zameriavať na energetický trh a do tohto odvetvia investoval všetky svoje vtedajšie finančné prostriedky. Podarilo sa mu vybudovať sieť s hodnotou presahujúcou 50 miliónov eur. V správny čas využil príležitosť a slovenskú a českú časť firmy Energy Supplier No 1 predal švajčiarskemu fondu Cromicorn. Takto získané prostriedky zasa investoval do poľskej pobočky firmy a jeho podnikateľské aktivity majú dnes hodnotu v 9-ciferných číslach.d

Spisovateľ, mentor aj líder

Roky skúseností v podnikaní, v riadení ľudí a najmä v pozorovaní a spoznávaní samého seba zúročil Zagoždžon vo svojej knihe z roku 2016. Volá sa „Nájdi seba alebo ako naplno využiť potenciál seba a organizácie“ a na vlastnom príklade vysvetľuje, ako dôležité sú v živote konanie a odvaha. Vďaka nim je možné dosiahnuť v živote želané zmeny. Človek má podľa neho dôkladne spoznať samého seba a vyformovať sa do podoby, ktorá svojim vplyvom na okolie dokáže do istej miery zmeniť svet.

najdi-seba-kniha-obal-robert-zagozdzon
(Zdroj: https://www.martinus.sk)

Práve v precíznom spoznaní samého seba vidí Robert Zagoždžon obrovský význam v jeho osobnom živote a túto víziu šíri medzi ľudí prostredníctvom Nadácie One Energy. Tá má päť centier osobného a duchovného rozvoja, kde je možné stretnúť najlepších mentorov z celého sveta.

Podnikanie v duchu holokracie

Počuli ste už termín holokratický systém? Je to taký spôsob riadenia spoločnosti, pri ktorom zanikajú manažérske pozície a hierarchia, akú sledujeme vo väčšine firiem. Namiesto toho sú jednotliví zamestnanci zodpovední sami za seba a za plnenie pridelených úloh. Interné tímy sa tvoria okolo konkrétnych úloh, nie okolo ľudí. Zásadné je vytvoriť kultúru dôvery a zároveň zodpovednosti.

Dôležité rozhodnutia nestoja na jednom človeku, ale na tímovom konsenze. Zároveň jednotlivci strácajú možnosť vyhovárať sa na nadriadeného alebo podriadeného. Robert Zagoždžon považuje takýto spôsob riadenia firiem ako príznačný pre moderné spoločnosti 21. storočia.

Ak ste doteraz o Robertovi Zagoždžonovi nepočuli, určite naňho zamerajte svoju pozornosť. Naučíte sa, že úspech a šťastie nemusia byť len výsledkom zhody náhod, ale aj vedomým výberom každého z nás. Že až hlbokým poznaním samého seba môžete skutočne napredovať v biznise aj v medziľudských vzťahoch. Že to, čo je roky zaužívané, ešte nemusí byť to správne práve pre vás. A nakoniec, že príležitosti na profesijný aj osobný rast sú všade vôkol nás a je dôležité sa im otvoriť a byť pripravený ich prijať v správnej chvíli.

Ilustračný obrázok, zdroj: https://hrstandard.pl

 

.