Aj v tejto náročnej COVID-19 dobe doručujeme Vami objednané balíky. Bezpečnosť a spoľahlivosť sú pre nás kľúčové. Sme kvalitným prepravným partnerom a snažíme sa plniť všetky Vaše želania a očakávania. Dodržujme naďalej platné pravidlá a opatrenia a spoločne chráňme tak seba, ale i ostatných.

.