Každý podnikateľ sa počas svojho pôsobenia na trhu stretáva s neustálym prílivom nespočetných dát z rôznych zdrojov. Či už sú to dáta týkajúce sa klientely, alebo vnútropodnikové informácie o procesoch. Spoločným cieľom v podnikateľskom…