Nakupovanie cez internet naberá každým rokom viac a viac na obľúbenosti – spotrebitelia už vidia skôr škálu výhod než možné riziká. Podľa prieskumu MML-TGI SR je na Slovensku medzi mladšou…