Existujú len dva definitívne spôsoby, akými sa dajú zabezpečiť podnikové činnosti. A to buď na vlastné náklady a teda interne, alebo na zodpovednosť niekoho iného a teda externe. Aj jeden aj druhý spôsob…