Záleží na vašom veku, ak máte skvelý podnikateľský nápad? Je podnikanie na Slovensku náročné? Je lepšie začať podnikať ihneď po škole, alebo naopak získať skúsenosti a pustiť sa do vlastného biznisu neskôr? Zodpovedať tieto otázky nám pomohol prieskum, do ktorého ste sa možno zapojili aj vy. Vyplnením dotazníka ste sa zapojili do súťaže o balíček cien od partnera projektu GLS.

Sú skúsenosti dôležitejšie než skvelý podnikateľský nápad?

74% opýtaných uviedlo, že je podľa nich lepšie najprv získať skúsenosti a potom začať podnikať. Zvyšných 26% odpovedalo, že podľa nich je vhodné pustiť sa do podnikania kedykoľvek. Získané skúsenosti sa podľa opýtaných spájajú s dozrením. 64,8% opýtaných uviedlo v prieskume, že i keď máte skvelú podnikateľskú víziu, je pred štartom podnikania potrebné najprv dozrieť. 35,2% respondentov uviedlo, že keď máte dobrý nápad, je v poriadku vrhnúť sa do podnikania strmhlav.

Je podnikanie na Slovensku náročné?

Prieskum ukázal, že 63,6% opýtaných verí, že na Slovensku nie je jednoduché začať podnikať. 22,4% označilo v prieskume, že náročnosť štartu podnikania na Slovensku nevedia posúdiť a iba 14% opýtaných považuje začiatok podnikania na Slovensku za jednoduchý.

podnikanie na slovensku prieskum

Medzi najdôležitejšie informácie, ktoré podľa opýtaných začínajúcich podnikateľ potrebuje vedieť, patria predovšetkým zákony, trh a marketing. Častou odpoveďou tiež bolo vypracovanie podnikateľského a finančného plánu. Úspech podnikania však podľa mnohých nestojí iba na legislatíve či financiách, ale aj na ľudskom faktore. Podľa viacerých respondentov je pre úspešné podnikanie dôležité vedieť jednať s ľuďmi.

Najväčšia výhoda podnikania je nezávislosť

Podnikanie so sebou prináša svoje plusy i mínusy. Za najväčšie výhody podnikania považovalo 36% respondentov nezávislosť a 21,6% prácu, ktorá bude človeka baviť. Budovanie vlastného biznisu bolo s 18,4% treťou najväčšou výhodou, prečo začať podnikať. Podnikanie však prináša tiež zodpovednosť a riziko. 47,6% respondentov označilo za najväčšiu nevýhodu podnikania fakt, že je všetko riziko na podnikateľovi. 24% považovalo za nevýhodný neistý príjem a 13,2% stres.

Mladí vidia zisk a neboja sa riskovať

Podnikanie otvára dvere všetkým dospelým. Prečo podľa opýtaných začínajú ľudia podnikať v nižšom veku? 56,4% respondentov uviedlo, že vidina zisku je dôvodom, prečo sa mladí ľudia vrhnú do vlastného biznisu. Pre mnohých sa tiež začiatok podnikania v nižšom veku spája s väčšou odvahu. 41,6% opýtaných považovalo za dôvod, prečo ľudia začnú podnikať v mladom veku to, že sa neboja riskovať.

 

Pri otázke, prečo ľudia podľa respondentov začnú podnikať vo vyššom veku bol percentuálny podiel takmer vyrovnaný. 34,8% respondentov uviedlo, že ľudia začnú podnikať vo vyšom veku kvôli túžbe po vlastnom biznise a 34% považovalo za dôvod nízky príjem v aktuálnom zamestnaní. 31,2% opýtaných uviedlo, že ľudia začnú podnikať vo vyššom veku preto, že si chcú dokázať, že majú naviac.

Do prieskumu sa zapojilo 54% mužov a 46% žien. 33,2% opýtaných bolo vo veku 19-25 rokov a 22,4% vo veku 31-35 rokov. Najväčšiu skupinu tvorili z 49,6% stredoškoláci s maturitou a z 26,8% vysokoškoláci II. stupňa.

Ďakujeme všetkým zúčastneným respondentom.

.