Sme zvyknutí, že ich tam nájdeme, ale len málokto sa zamyslí nad tým, ako sa potraviny dostali do obchodov a lieky do lekární aj v čase pandémie. Potlesk z balkónov by si zaslúžili okrem zdravotníkov pracovníci logistických spoločností, ktoré nasadzovali všetky sily a schopnosti, aby zabezpečili plynulé zásobovanie a doručovanie.

Podarilo sa zvládnuť aj masívne predzásobenie

Globálna pandémia mala vplyv na všetky odvetvia, logistiku nevynímajúc. Avšak doručovanie fungovalo. Síce za sprísnených hygienických opatrení, ale fungovalo. V čase zatvorených obchodov a reštaurácií ľudia presmerovali svoje nákupy do potravín a na internet. Podľa agentúry Nielsen v marcovej špičke vyleteli tržby obchodov s potravinami medziročne o 38 %. E-shopy v marci tiež zažívali takpovediac druhé Vianoce.

Masívny nárast obratu e-commerce znamenal nielen nápor na distribúciu tovaru, ale aj obalových materiálov. Dôležitosť fungujúcej logistiky pocítil azda každý obchodník a zákazník. Logistické firmy a doručovatelia adekvátne situácii zvýšili obrátky a preukázali enormnú mieru flexibility.

Firemní aj koncoví zákazníci vo vzťahu k logistickým firmám zareagovali dobre. Akceptovali inštrukcie a opatrenia, ktoré museli logistickí „provideri“ vykonať, a rešpektovali obmedzenia a znížený komfort z dôvodu pandémie. Mnohí si rýchlo uvedomili, že dokážu nakupovať aj online z domova a že riziká spojené s pohybom vonku a doručovanie na seba preberá doručovateľ.

Podľa prieskumu GLAMI.cz medzi 150 predajcami zo sektora fashion boli najčastejšie dopyty koncových zákazníkov zamerané práve na lehotu a bezpečnosť doručenia.

Hoci na Slovensku je dlhodobo preferovaným spôsobom platieb za online nákup dobierka, zákazníci vo zvýšenej miere platili vopred tak, ako ich vyzvali logistické firmy a e-shopy. Eliminovala sa tak výmena hotovosti, ktorá je potenciálnym prenášačom nákazy. Logistické spoločnosti pravidelne a veľmi férovo informovali a informujú zákazníkov o stave zásielok. Je potrebné zdôrazniť, že kým za bežných okolností jeden zamestnanec zavážal tovar do jedného obchodu, po uzatvorení prevádzok doručoval tovar na niekoľko desiatok (niektorí až vyše 150) súkromných adries denne. Aj to sa premietlo do času dodania.

Zdroj: GLS

Doručenie zásielky do zahraničia bolo v niektorých prípadoch komplikované, najmä ak sa týkalo objemných zásielok a krajín, ktoré pandémia výrazne ochromila, ako napríklad Španielsko alebo Taliansko. Viaceré zásielky z iných krajín uviazli na hraniciach a na plynulosti dodávok sa prejavilo aj zastavenie produkcie tovární v Ázii, najmä v Číne.

Pevný pilier v časoch neistoty a strachu

Logistika dokázala na nepredvídateľnú situáciu veľmi rýchlo zareagovať – smerom dovnútra aj navonok. Mnohé interné opatrenia museli logistické firmy vykonať doslova za pochodu. Zo dňa na deň bolo potrebné, aby zamestnanci mali rúška, rukavice, používali dezinfekciu aj v interiéroch vozidiel, aby vyzývali adresátov na preberanie zásielok iba v rúškach.

Niekedy doslova z hodiny na hodinu bolo potrebné zaviesť do praxe nové nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Firmy museli zásobiť a inštruovať množstvo zamestnancov po celom území Slovenska, ako aj tých na ceste s nákladom do alebo zo zahraničia. Prísne pravidlá začali platiť pre ľudí v skladoch, depách a na odberných miestach. Všetko sa podarilo zvládnuť len vďaka špičkovým systémom logistiky.

Je nutné podotknúť, že opatrenia zaviedli firmy na vlastné náklady a bez toho, aby tieto náklady premietli do cien služieb a aby na ne dostali štátny príspevok. Zamestnanci etablovaných hráčov na trhu obdivuhodne zvládali enormné nasadenie, boli komunikatívni a zároveň dodržiavali hygienické opatrenia. Dôkazom toho je napríklad aj to, že žiaden z kuriérov, doručovateľov ani ďalších terénnych pracovníkov nebol nakazený novým koronavírusom.

Asi ťažko si predstaviť, ako by fungoval obchod s potravinami, drogériou, lekárne, ale aj reštaurácie, nemocnice či výroba, ak by chýbal tovar, lieky, suroviny a súčiastky do strojov. Postupné uvoľňovanie reštrikcií a vládnych nariadení však znamená pre logistiku aj skokový nápor na pracovnú silu. V priebehu dvoch-troch dní od oznámenia ďalšej fázy uvoľnenia je opäť potrebné flexibilne zareagovať a začať zásobovať obchody, reštaurácie a obnovenú výrobu. Situáciu komplikujú nejasné a stále sa meniace legislatívne nariadenia, nepresné inštrukcie a hygienické opatrenia.

Logistika je krvný obeh ekonomiky

Logistika a doručovacie služby ukázali počas pandémie svoje nezastupiteľné miesto v ekonomike a vo fungovaní štátu. V budúcnosti ich však čakajú zmeny, podobne ako iné odvetvia. Už teraz boli niektoré sektory opatreniami proti pandémii zasiahnuté viac a iné menej. Napríklad kým automobilky zastavili výrobu, a teda aj logistiku od subdodávateľov, reťazce s potravinami a drogériou zvýšili požiadavky na logistiku až o 120 %.

Podľa cenového porovnávača Heureka.sk bol medziročný nárast obratov v e-commerce na Slovensku 54-percentný (marec 2019 verzus marec 2020).

Práve spoločnosti predávajúce rýchloobratový tovar zistili, že obrie distribučné centrá nebudú z pohľadu rýchlosti zásobovania prevádzok postačovať a bude potrebné vybudovať aj sieť menších mestských skladov. Presvedčiť sa o tom mohli zákazníci, ktorí zažili dočasné výpadky toaletného papiera, droždia alebo zeleniny. Mimochodom, prepravné kapacity a vozidlá uvoľnené pozastavením sektora automotive nie je možné vzhľadom na platnú legislatívu zo dňa na deň využiť na prepravu potravín.

Nová výstavba logistických nehnuteľností je však v súčasnosti obmedzená. Neistota spôsobila, že vlastníci industriálnych nehnuteľností zastavili tzv. špekulatívnu výstavbu vrátane projektov tesne pred ich začatím. Pozitívnou správou je, že podľa výsledkov prebiehajúceho prieskumu realitno-konzultačnej spoločnosti Colliers zostáva apetít investorov po komerčných nehnuteľnostiach naďalej veľký. V hre je stále aj dostatočný objem kapitálu a mohol by sa potenciálne zvyšovať. Investori jednoducho vyčkávajú na priaznivejšie obdobie.

Sektor logistiky ukazuje obrovskú flexibilitu a životaschopnosť a ako sa ukázalo aj po minulých recesiách, oslabenie jednej časti sektora spôsobilo rast inej časti. Súčasným príkladom je porovnanie sektora automotive so segmentom e-commerce. Logistika a doručovanie plnia nezastupiteľnú a náročnú úlohu v zlých aj dobrých časoch.

.