Táto myšlienka príde raz za čas na um asi každému: „Firmám okolo mňa sa veľmi dobre darí, mohol by som svoje usporené peniaze do nich investovať a zhodnotiť ich lepšie než na bankovom účte?” Snaha o čo najvyšší výnos je prirodzená, treba však pamätať na to, že čím potenciálne vyšší výnos chce investor dosiahnuť, tým vyššie riziko možnej straty musí podstúpiť. Riziko sa dá znížiť rozložením investovanej sumy do viacerých aktív a tiež nadobudnutím skúseností a znalosťou trhu.

Podielové fondy

Ak chce investor vložiť svoje peniaze do podnikov po prvý raz, je dobré postupovať krok za krokom a veľmi obozretne. Skúste začať podielovými fondmi a nižšími sumami. Na úvod si nechajte poradiť od finančného sprostredkovateľa a vyberte si dva až tri fondy, každý s iným zameraním a rizikovosťou portfólia, pričom sledujte ich vývoj. Správcovská spoločnosť vám bude posielať správy o výkonnosti fondu a o vývoji na trhu. Tie si budete vedieť porovnať s konkurenčnými fondmi a postupne získate prehľad.

peniaze graf vyvoj tabulka investicia investovanie

zdroj: https://www.u-binary.com

Výhodou je, že ste istení tým, že ide o fond, ktorý vaše peniaze vkladá do desiatok firiem a niekedy aj menej rizikových aktív, čím sa riziko straty znižuje. Ak na niečo v prípade akciových fondov treba dávať pozor, tak sú to poplatky. Vopred si zrátajte, koľko by vás celá investícia stála, a túto sumu si porovnajte s výnosmi v posledných piatich rokoch, aby ste získali predstavu o reálnom výnose.

Akcie na burze

Ak investor prešiel prvými lekciami v kurze investovania a získal prvé znalosti s podielovými fondmi, môže skúsiť samostatné investovanie do akcií na burzách cenných papierov. Stačí využiť služby brokerskej spoločnosti a vie sa dostať prakticky na každú svetovú burzu. A o to práve ide. Výber je prakticky neobmedzený a investovanie na burzách je individuálna disciplína, v ktorej človek vystupuje sám za seba.

investovanie sporenie setrenie peniaze v hline kvety rastliny

zdroj: https://www.theceomagazine.com/

Mal by trhu rozumieť, zvoliť si vhodnú stratégiu a presne vedieť, čo robí. Každú burzu navonok predávajú tzv. blue chips – veľké etablované spoločnosti so stabilnou tvorbou zisku, pravidelnými dividendami a pomerne nízkymi výkyvmi kurzu ich akcií. V New Yorku je to napríklad Coca Cola, Boeing, IBM alebo Microsoft. Investovanie do nich je relatívne bezpečné, rozšírené, vhodné na dlhodobé investovanie.

Startupy

Slovensko v posledných piatich – šiestich rokoch zažíva boom v rozvoji startupov malých začínajúcich firiem s ambicióznymi plánmi, ktoré majú skokovo rásť a investorovi priniesť vysoké zhodnotenie. Predstava investora do startupov spočíva v zhodnotení svojich investícií v priebehu troch až piatich rokov až 10-násobne. Štatisticky sa však takto dobre darí len jednej tretine firiem, ďalšia tretina dosahuje priemerné výsledky a zvyšná tretina skrachuje.

investovanie peniaze napad idea kreativita investori

zdroj: https://www.fintechnews.org

Navyše aj firmy niečo očakávajú od investorov. Sú to „smart money“. Investor, ktorý ich poskytne, by mal byť zároveň odborníkom, ktorý je schopný firme pomôcť svojimi konzultáciami a kontaktmi. Keď sa toto všetko zráta, tak pri investíciách do startupov je najvhodnejšie pokúsiť sa vstúpiť do venture fondu pôsobiaceho v Česku a na Slovensku.

Kúpa zabehnutej firmy

Snaha kúpiť etablovanú firmu alebo podiel v nej je už trochu iná disciplína a všeobecne sa odporúča kontaktovať poradcu z oblasti fúzií a akvizícií. Zväčša ide o firmy s 20-ročnou históriou, ktoré môžu skrývať mnohé prekvapenia. Takisto dospieť s predávajúcim ku kompromisnému oceneniu firmy nebýva ľahké, najmä keď sa rokuje o jedinečných aktívach – prázdna výrobná hala má inú hodnotu ako prenajatá hala, prípadne sa rieši skutočná hodnota obchodnej značky a podobne.

V súčasnosti je vzhľadom na nízke úročenie prebytok voľných peňazí, čo sa prejavuje aj v záujme investovať do firiem a priemerne vyšších násobkoch EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi), ktoré sú kupujúci za ne ochotní ponúknuť. Neznámych je príliš veľa, preto je lepšie, keď investorom so zložitými rovnicami niekto pomôže.

 

Ilustračný obrázok: https://www.thebalance.com

 

.