Neexistuje univerzálny recept pre úspešné začatie podnikania. Tí skúsenejší, ktorí už dlhodobo fungujú na trhu, vedia, že to chce veľkú dávku odhodlania a sebareflexie. Musíte sa naučiť prijať situácie, v ktorých nepôjde vždy všetko podľa plánu.

V nasledujúcich riadkoch sa vám pokúsime krok za krokom vysvetliť jednotlivé body, na ktoré je potrebné myslieť, nezruinujú váš rozpočet a pomôžu vám priblížiť sa k cieľu.

1. Nečakajte na múzu, konajte!

 Mnoho ľudí čaká na nápad, prípadne urputne premýšľa „V čom začnem podnikať?“. Nápad nemusí byť prelomový či originálny, no aby mal šancu byť úspešný, je nutné začať. Všeobecné rady sa v tomto smere úplne poskytnúť nedajú. Niekto využije možnosti, ktoré mu poskytuje okolie a rodina, iný zase začne budovať firmu od úplných základov a ponúkať produkty na zahraničnom trhu. Buďte kreatívny a hľadajte cestičky. Čo sa jednému spotrebiteľovi nepáči, druhí zaplatí dvojnásobne. Nenechajte sa preto odradiť názormi iných.

Najlepší postup bude, ak si spíšete na papier svoje znalosti a schopnosti, z čoho sa môžete pokúsiť vyvodiť produkt alebo službu, ktorú by ste mohli ponúkať. Hneď v ďalšom kroku odporúčame uskutočniť mini prieskum na internete a pokúsiť sa zorientovať v konkurencii v rovnakom odvetví. Hľadajte chyby u iných a poučte sa z nich. Najviac zarábajúce nápady uľahčujú spotrebiteľom život.

2. Zistite validitu produktu, resp. služby

Spotrebiteľský trh je tvorený ponukou a dopytom. Z tohto dôvodu je dôležité overiť si, aký bude dopyt, ktorý na trhu vytvorí vaša ponuka. Skôr než dáte v práci výpoveď, skúste ponúknuť službu alebo produkt napríklad vašej rodine, kolegom či známym. V tomto prípade nie je vôbec postačujúce, ak vás budú všetci tlačiť do toho, aby ste si splnili svoj sen, ale nikto si nebude ochotný daný produkt alebo službu od vás zakúpiť. Povzbudivé slová ešte nikomu účty nevyplatili.

peniaze rovnovaha stabilita investicia cash flow

Ak sú vaše ambície už na začiatku vyššie, vyskúšajte prezentovať svoj nápad na internetových portáloch či v sociálnych médiách. Je to priestor, v ktorom si môžete na neznámych spotrebiteľoch overiť dopyt po produktoch alebo službách.

3. Forma podnikania

Predstava ušetrených finančných prostriedkov na odvodoch a daniach vie byť veľmi lákavá, ale takisto sa vie neskôr vypomstiť. Ak už viete, čo budete ponúkať, musíte si zodpovedať na otázku, ako to budete ponúkať. Na výber máte hneď niekoľko foriem podnikania. Tou najznámejšou formou u nás je samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), jednoduchšie povedané živnostník. Tento názov je odvodený od názvu inštitúcie, ktorú budete musieť navštíviť, pokiaľ si chcete založiť živnosť. Tie môžu byť voľné, remeselné alebo viazané. Živnosť sa oplatí prevádzkovať, len ak ročne nezarobíte viac ako 20 000 eur, potom už platíte vysoké odvody. Ako SZČO si v daňovom priznaní v dani z príjmov  viete uplatniť paušálne náklady.

Pokiaľ viete, že vaše náklady budú vysoké, odporúčame zvážiť formu podnikania ako  s. r. o. V pozícii konateľa nie ste povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne, i keď tie do zdravotnej si budete musieť uhradiť. Pri vyplácaní mzdy však myslite na to, že je nutné pravidelne odvádzať odvody. Na druhej strane je to oprávnený daňový náklad, a teda o to menej neskôr zaplatíte na dani z príjmov.

4. Legislatíva

Počas procesu rozhodovania si treba dávať pozor najmä na to, či ste legislatívne zdatná osoba. Rôzne profesie musia spĺňať tie najrôznejšie podmienky. Každá činnosť má vopred špecifikovaný balík služieb potrebných byrokratických úkonov, ktoré musíte absolvovať ešte pred tým, než svoj produkt uvediete na trh. Najjednoduchšie to je pri voľných živnostiach a najmä pri činnostiach, ktoré sa dajú uskutočňovať ako „freelancing“.

knihy pravo legislativa sud sudca kladivo spravodlivost

Služby viazané na remeslo si na rozdiel od voľných priamo pýtajú priestor, v ktorom budú zákazníci obslúžení, čo v tomto prípade znamená úradné potvrdenie prevádzky, zabezpečenie BOZP, vybavenie registračnej pokladne, schválenie organizačného poriadku a veľa ďalších povinností. Tie sa líšia podľa toho, či ponúkate len jednoduché služby konečnému spotrebiteľovi, alebo vyrábate napríklad súčiastky pre leteckú spoločnosť.

5. Financovanie

Najlepším spôsobom financovania bývajú vlastné usporené financie. Pokiaľ nemáte vlastné zdroje aspoň na nutné byrokratické poplatky, nenastal ešte ten správny čas na rozbehnutie podnikania. Našetrených by ste mali mať aspoň 1000 €, ktoré by vám pokryli povinné zdravotné odvody a administratívne poplatky na začatie podnikateľskej činnosti.

V zahraničí je veľmi obľúbený spôsob financovania „crowdfunding“, ktorý prebieha v rôznych alternatívach od charitatívnej podpory až po investičnú spoluúčasť. Najznámejší spôsob financovania je pôžička, ktorej podmienkou nadobudnutia je aspoň dvojročná podnikateľská história. Neodporúčame financovať podnikateľské činnosti bežným spotrebným úverom. Tento produkt nebol uvedený na trh s týmto účelom a okrem iného by ste preplatili aj na vysokých úrokoch.

Riešením je skúsiť požiadať o mikropôžičku Slovak Bussiness Agency, ktorá je priamo dotovaná zo štátneho rozpočtu a v konečnom dôsledku funguje na takom princípe, ako keby ste si sám sebe požičali financie za zvýhodnený úrok.

investor napad idea financovanie podnikanie plan pozicka

Zdroj: https://phys.org

6.  Priestor na podnikanie

Aj v tomto kroku je potrebné rozlišovať najmä medzi tým, či ponúkate na predaj produkt alebo služby. Tak, ako sme aj v druhom kroku spomínali, vhodnou alternatívou pre štart podnikania sú online verejné trhoviská, ktoré vás v konečnom dôsledku po zúčtovaní vyjdú menej ako prenajaté priestory.

Pokiaľ máte predstavu vlastného miesta, je dôležité si ujasniť, či chcete predávať aj online. Kamenná predajňa nie je reprezentovaná len nákladmi, ktoré by vás čakali vo forme splátky za pôžičku alebo prenájmu. Je to aj množstvo legislatívnych náležitostí, ktoré musia podnikatelia spĺňať, aby k nim denne mohli zákazníci chodiť na nákupy.

7. Marketing

Produkty a služby nie sú definované len ich podstatou. Nákupné správanie spotrebiteľa je ovplyvnené brandom, ktorý musíte definovať vizuálom, dizajnom, logom alebo príbehom vašej značky. Na obale skutočne záleží. Viaceré štúdie poukazujú na to, že dnes už spotrebiteľ nenakupuje len na základe ceny, ale jeho správanie je ovplyvnené viacerými faktormi. Môže to byť práve obal, ktorý rozhodne o tom, či váš produkt skončí v nákupnom koši, alebo zapadne prachom.

Posledný faktor, ktorý vám môže pomôcť dosiahnuť úspech, je efektívne cielená reklama. Veľmi účinným nástrojom dnešnej doby sú aj sociálne siete. Tieto reklamné nástroje dokážu priamo zacieliť na určenú skupinu a ponúknuť reklamu len tým zákazníkom, ktorých váš produkt alebo služba skutočne zaujíma. Nezabudnite si vo vašom rozpočte vopred vyčleniť finančné prostriedky na tento nástroj a pamätajte – na začiatku je niekedy menej viac.

biznis plan napad kreovanie kreative draft kresba nacrt papier pero

8. Podnikateľský plán

Ak máte odpoveď na všetky otázky, ktoré predchádzali tomuto kroku, nastal čas dať svojim predstavám formu. Každá jedna inštitúcia, od ktorej budete žiadať pomoc, stimul  alebo dotáciu, bude požadovať podnikateľský, respektíve finančný plán. Základný podnikateľský plán obsahuje stručný popis ponúkanej služby alebo produktu, ďalej jednoduchý finančný plán reprezentovaný nákladmi a očakávanými tržbami, analýzu konkurencie a marketing.

Určite odporúčame zamyslieť sa nad vypracovaním SWOT analýzy, ktorá môže byť nápomocná v čase úvah, kam sa ďalej posunúť. Sebakriticky vypracovaná „SWOT-ka“ poukáže na reálne silné stránky, z ktorých viete ťažiť, a odhalí slabé miesta.

9. Vzdelávanie

Nemali by ste zanevrieť na vzdelávanie. To, že biznis začal rozkvitať, ešte neznamená, že máte kľúč ku všetkému. Vo svete konkurencie je potrebné neustále napredovať a vylepšovať ponúkané služby a zákaznícky servis. Legislatíva sa neustále mení a prispôsobuje aktuálnemu dianiu a potrebám štátneho rozpočtu, preto je potrebné pravidelné vzdelávanie sa aj v tejto oblasti.

10. Referencie trhu

Najlacnejšia reklama je tá, ktorú vám robí spokojný zákazník zadarmo vo forme referencií. Vzťah so zákazníkom by nemal skončiť len predajom produktu. Mali by ste ponúkať kvalitný zákaznícky servis a zaujímať sa o spokojnosť s výrobkami alebo službami.

rating hodnotenie 5 hviezdiciek najvacsi najviac najlepsie vykon

Pamätajte, vo svete platí pravidlo 80/20. V tomto prípade 80 % tržieb tvorí 20 % stálych zákazníkov. Preto je veľmi dôležité dať im vedieť, že ste si toho vedomí, a že sú u vás vždy vítaní, nielen vtedy, keď si niečo aj reálne kúpia.

Odvážnym patrí svet

Podnikatelia a drobní predajcovia sú tí najodvážnejší ľudia, ktorých môžeme poznať. Obetovali vlastné pohodlie a istotu neistým zajtrajškom a tržbám. Ak sa vám podarí presadiť na trhu a vybojujete si stále miesto, nespoliehajte sa len na atraktivitu aktuálneho produktu. Snažte sa neustále napredovať a prísť zakaždým s niečím novým, čo by sa zapáčilo spotrebiteľom. Je to neustály boj o miesto a pozíciu na trhu, preto nezaspite na vavrínoch, ale neustále na sebe pracujte.

Použité obrázky: https://www.unsplash.com

 

.