Podnikanie v zahraničí alebo expanzia podniku do zahraničia je záležitosť, ktorá sa pre slovenského podnikateľa stala so vstupom do Európskej únie aj atraktívnou aj reálnou. Nie je to však len…